Skip to content

Rehabilitering og habilitering er forsømt
(22.02.2021)
«Nå er det på tide å organisere og finansiere habiliterings- og habiliteringstjenestene slik at flest mulig får mulighet til å delta i yrkeslivet. Og det er betimelig å gå ifra fagre ord til koordinert handling, som å la spesialister i rehabilitering integreres i førstelinjen.» (LES MER)

Glemmer regjeringen vår største folkehelseutfordring?
(02.11.2020)
«Årets statsbudsjett er dårlig nytt for alle med muskel- og skjelettplager. Den største årsaken til sykefravær og uførhet er ikke tema i årets budsjett. At satsinger og tiltak uteblir helt, er uholdbart og truer samfunnets bærekraft.» (LES MER)

Back To Top