Skip to content

Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan
(15.09.2022)
Les her

Innspill til Helhetlig pasientforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander
(10.09.2022)
Les her

Brev med innspill til Folkehelsemeldingen 2023
(06.03.2022)
Les her

Forslag statsbudsjett 2023
(06.12.2021)
Les her

Uttalelse i forbindelse med statsbudsjettet for 2022
(30.06.2021)
Les her

Innspill til Handlingsplan for fysisk aktivitet
(24.10.2018)
Les her

Innspill til Folkehelsemeldingen
(11.09.2018)
Les her

Innspill til Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering
(31.10.2017)
Les her

Back To Top