Skip to content

Vi er søkerorganisasjon for Stiftelsen Dam.

 

Det betyr at vi kan hjelpe deg til å søke støtte til ditt neste prosjekt.

 

Sammenlign programmene:

 

  Helse Utvikling Forskning
Søknadssum 40.000 – 400.000 kr

400.000 – 1.500.000 kr

 

1.500.000 – 3.000.000 kr
Søknadsfrist Løpende

15. november

 

15. februar
Varighet (inntil) 24 måneder 48 måneder 36 måneder
(evt. 72 til 50% PhD)
Format Svar gis fortløpende og innen 45 dager.

1) Prekvalifisering skisse, 2) Invitasjon til å sende utvidet søknad

 

1) Prekvalifisering skisse, 2) Invitasjon til å sende utvidet søknad
Mål

Gjennomføre mindre prosjekter som anvender etablert kunnskap.

 

Utvikle og gjennomføre større prosjekter som anvender etablert kunnskap

 

Gjennomføre PhD- eller postdoktor-prosjekter som skaper nytt kunnskap

 

Lurer du på brukermedvirkning?

Lær mer om brukermedvirkning
Her kan du få oversikt via FORMI, som er medlem i Rådet for Muskelskjeletthelse

Informasjonsfilm om brukermedvirkning i helseforskning
(Laget av FORMI med Helse-midler fra Stiftelsen Dam)

Back To Top