skip to Main Content

Styret har følgende sammensetning i perioden 2018-19

Styreleder:
Jakob Lothe – Norsk Kiropraktorforening (NKF)

Nestleder:
Astrid T. Lunestad – Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB)

Styremedlemmer:
Lasse Efskind – Norsk Ortopedisk Forening
Erik Aarum – Norsk Manuellterapeutforening (NMF)
Finn-Tore Camacho Bjørnsand – Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF)

1. varamedlem:
Kjersti Storheim – Forskningsenheten for muskel- og skjeletthelse (FORMI)

2. varamedlem:
Thor Einar Holmgard – Ryggforeningen i Norge (RiN)

Sekretær:
Amy Martinsen – FORMI

Fast observatør:
BJD International Co-ordinating Committee (ICC) representant Jack Skrolsvik

Back To Top