skip to Main Content

Styret har følgende sammensetning i perioden 2019-2020

Styreleder:
Jakob Lothe – Norsk Kiropraktorforening (NKF)

Nestleder:
Jørn Pettersen – Ryggforeningen i Norge (RiN)

Styremedlemmer:
Lasse Efskind – Norsk Ortopedisk Forening
Finn-Tore Camacho Bjørnsand – Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF)
Tor Carlsen – Norsk forening for Allmennmedisin
Kjerstin Fjeldstad – Norsk Revmatikerforbund (NRF)

1. varamedlem:
Kjersti Storheim – Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

2. varamedlem:
Erik Aarum – Norsk Manuellterapeutforening (NMF)

Sekretær:
Amy Martinsen – Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

Fast observatør:
Jack Skrolsvik – BJD International Co-ordinating Committee (ICC)

Back To Top