Skip to content

Styret har følgende sammensetning i perioden 2023-2024

Styreleder:
Nina GE Brynjelsen – Landsforeningen kvinnelig bekkenleddhelse (LKB)

Nestleder:
Ann Kristin Bakke – Norsk Revmatikerforbund (NRF)

Styremedlemmer:
Jon Ørstavik – Norsk forening for Allmennmedisin (DNLF-NFA)
Margreth Grotle – Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)
Normann Støylen – Ryggforeningen i Norge (RiN)
Maren Falch Lindberg – Norsk Sykepleierforbund, Faggruppe for Ortopedi (NSFO)

Varamedlemmer:
Suzanne Merkus – Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Kristine Vegstein – Norsk manuellterapeutforening (NMF)

Administrativ leder:
Amy Elise Martinsen – Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

Back To Top