Skip to content

Her er lenker til andre nettsteder som kan ha nyttig informasjon om muskelskjeletthelse.

Arbeids- og sosialdepartementet

Pressemeldinger, dokumenter og annen informasjon fra departementet.

Helse- og omsorgsdepartementet

Pressemeldinger, dokumenter og annen informasjon fra departementet.

Helsedirektoratet

Et forvaltnings- og kompetanseorgan som skal bidra til å gjennomføre og iverksette nasjonal politikk i helsesektoren.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Et faglig uavhengig organ under Helsedepartementet. I senteret inngår tidligere Senter for medisinsk metodevurdering, Stiftelse for helsetjenesteforskning og størstedelen av Divisjon for kunnskapshåndtering i Sosial- og helsedirektoratet.

Den norske lægeforening

Foreningen for norske leger.

Norsk forening for allmennmedisin

En yrkesforening under Den norske lægeforening.

Referansegruppe for muskel- og skjelettlidelser i allmenpraksis

Del av Den norske lægeforening.

Folkehelseinstituttet

Statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Instituttets hovedmål er helseovervåking, forskning om hva som påvirker befolkningens helse samt kompetanse om god forebygging av høy kvalitet.

NAV

Yter stønad og refusjon ved behandling. Oversikt over rettigheter, statistikk og mye mer.

SINTEF avdeling Helse

Med oversikt over SINTEFs forskningsprosjekter.

Senter for idrettsskadeforskning

Senter som har som formål å forebygge skader i idretten gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak – særlig i fotball, håndball og alpin skisport.

Dagens Medisin

Nyhetsavis for helsesektoren.

Tidsskrift for Den norske lægeforening

Utgiver Den norske lægeforening.

Nasjonalt kompetansesenter i arbeidsrettet rehabilitering– AiR

Attføringssenteret i Rauland er Nasjonalt kompetansesenter for fagområdet arbeidsretta rehabilitering (ARR). Her er informasjon om aktivitetene på Kompetansesenteret, forskingsprosjekt som pågår, publiserte artikler og annen relevant informasjon.

Back To Top