Skip to content
Ryggen til en mann mot en solnedgang.

Rådet for Muskelskjeletthelse skal bidra til bedre muskelskjeletthelse -

gjennom å fremme tiltak for forebygging og behandling av muskel-skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP).

Rådet for Muskelskjeletthelse er paraplyforeningen som samler aktører for bedre muskelskjeletthelse og det norske National Alliance Network (NAN) under The Bone and Joint Decade – The global alliance for Musculoskeletal Health (G-Musc).

Rådet ble etablert på Verdens Ryggdag, 16. oktober i 2002 og består i dag av til sammen 15 norske spesialistforeninger, helseprofesjonsforbund og pasientforeninger.

Fra etablering og frem til 2015 var rådets navn Muskel-og Skjelett Tiåret i Norge (MST).

Hva er muskelskjeletthelse?

Muskelskjeletthelse omfatter skader, sykdommer og plager i kroppens bevegelsesapparat.

Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer kan deles inn i fem hovedgrupper:

  1. Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet som følge av fysiske og psykiske belastninger.
  2. Ikke infeksiøse inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer i ledd, ryggsøyle og/eller bløtdeler.
  3. Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle.
  4. Patologisk beintap/osteoporose med eller uten osteoporotiske brudd.
  5. Skader i bevegelsesapparatet, inkludert følgetilstander som en konsekvens av slike skader.

Definisjon er utarbeidet av NSGs forskningssatsning innen muskelskjeletthelse (MUSS) http://www.muss.no/  og tar utgangspunkt i tilsvarende definisjon i det internasjonale nettverket Global Alliance for Musculoskeletal Health  http://bjdonline.org/about-musceuloskeletal-conditions/

Rådet for Muskelskjeletthelse arbeider for å

  • Øke den generelle bevisstheten omkring det voksende problemet med muskelskjelettskader, sykdommer og plager.
  • Fremme forståelsen for muskel- og skjelettsykdommer gjennom vitenskapsbasert forskning og kunnskapsformidling knyttet til muskelskjeletthelse.
  • Bedre den helserelaterte livskvaliteten for mennesker med muskelskjelettskader- sykdommer og plager.
  • Øke pasientenes kunnskaper og muligheter til egenmestring.
  • Fremme kostnadseffektiv forebygging og behandling, og derigjennom redusere samfunnets kostnader knyttet til muskel- og skjelettskade, sykdommer og plager.
Logoen til Muskel-Skjelettsatsningen. Mange blå prikker av varierende størrelse som til sammen former en sirkel.

Muskelskjelettsatsningen (MUSS)

Rådet for Muskelskjeletthelse var med og initierte etableringen av MUSS i 2012.

Nasjonalt forskningsnettverk innen muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MUSS)

Koordinerende enhet innenfor forskningsnettverket, FORMI, er medlem av Rådet for Muskelskjeletthelse.  Rådet har selv en fast pasientrepresentant i styret til MUSS.

Hvorfor er arbeidet med muskel-skjelettskader, sykdommer og plager og muskelskjeletthelse viktig?

Muskel-skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP) berører flere hundre millioner mennesker over hele verden i dag. Dette tallet vil øke raskt på grunn av den antatte fordoblingen av antall mennesker over 50 år i 2020.

MUSSP er den største årsaken til uførhet i den vestlige verden. Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder kroniske muskel- og skjelettplager.

40 % av alle sykemeldingene, og 32 % av alle uføretrygdede har diagnoser knyttet til muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager.

Rådet for muskelskjeletthelse arbeider for å bedre den helserelaterte livskvaliteten for pasienter med MUSSP.

Folkehelseinstituttet sier i sin rapport om folkehelsen i Norge 2014 at muskel-skjelettskader, sykdommer og plager er det største folkehelseproblemet og de samfunnsøkonomiske årlige kostnadene er beregnet til 184 milliarder kroner. Mer forskning og effektiv forebygging og behandling, samt økt grad av egen mestring for pasientene, vil spare både lidelser og redusere de samfunnsmessige kostnadene.

Back To Top