Skip to content

Basert på beintetthetsmålinger er det beregnet at anslagsvis 300 000 mennesker i Norge har osteoporose.

Mer i byer og tettbygde strøk enn på landet.

I Oslo vil hver annen kvinne og hver fjerde mann over 50 år oppleve minst ett osteoporotisk brudd. Hvert år brekker 9 000 nordmenn hoften og 15 000 håndleddet. Anslagsvis 140 000 kvinner og 90 000 menn over 50 år har forandringer i ryggen som kan være forårsaket av sammenfallsbrudd i rygghvirvlene. Dette medfører betydelig reduksjon i bevegelighet og livskvalitet og kan medføre både sykdom og død.  Osteoporotiske brudd er et stort samfunnsøkonomisk problem.

Norsk Osteoporoseforbund har en viktig oppgave med å sette osteoporose på dagsorden og å fortelle myndigheter, fagmiljø og innbyggere at vi arbeider for å gjøre livet lettere for osteoporosepasienten, for bedre forebygging, diagnostisering og behandling.

Livsstilsfaktorer

Røyking og alkohol påvirker beinmassen negativt ved overdreven bruk. Fysisk inaktivitet, dårlig ernæring og tidligere brudd er faktorer man må ta hensyn til. Har du hatt ett brudd, er risikoen for å få et nytt brudd femdoblet.

Andre risikofaktorer

Tidlig overgangsalder og en rekke sykdommer og medikamenter påvirker beinhelsen negativt og gir økt risiko for osteoporose.

Hva kan du gjøre selv?

Kontakt fastlegen din

Få vurdert dine risikofaktorer! Kjønn, alder og etnisitet. Bruddrisikoen er størst hos hvite europeiske kvinner (og nord-amerikanske).  Bruddrisikoen øker med alderen og med graden av osteoporose. Fallrisikoen øker med alderen. En 80 år gammel kvinne har 25 ganger større risiko for å falle enn en kvinne på 55 år.

Konferer med fastlegen om du er i tvil om status på din beinhelse.

Like viktig er dine foreldre og din egen familie. Husk at arv er en vesentlig del av risikoen for å få osteoporose i «voksen» alder, det vil si etter menopausen.

Ta en DXA-måling

Hovedmålet med diagnostisering og behandling av osteoporose er å forebygge fremtidige brudd. Ved en DXA måling får du slått fast din risiko for å få osteoporose.

DXA-måling av rygg, lårhals og hofter som diagnoseverktøy er ansett som gullstandarden. Metoden er skånsom og gir liten strålebelastning for deg som pasient. DXA-måling benyttes også for å vurdere effekten av behandling og oppfølging av risikogruppen.

Pr. 1. juli 2016 har ca. 11 100 personer i Norge som har benyttet seg av testen på NOFs hjemmesider.

Du kan ta en risikotest på NOFs hjemmesider:

Klikk her for beregning

Ta en utskrift av testen og ta den med til din fastlege.

Dersom du ønsker mer informasjon om osteoporose kan du ta kontakt med Norsk Osteoporiseforbund. De har en informasjonstelefon som er åpen mandager og onsdager mellom kl. 12.00 og 15.00. Telefonnummeret er 4526 9111 tast 2.

På forbundets hjemmesider www.nof-norge.no finner du oversikter over lokalforeninger, likemenn, DXA-målesteder, risikotest, skjema for innmelding i forbundet og mye mer informasjon om osteoporose.

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Back To Top