skip to Main Content

Rådet for muskelskjeletthelse er en paraplyforening som samler aktører for en bedre muskelskjeletthelse og arbeider for å fremme tiltak for forebygging og behandling av muskelskjelettskader, -sykdommer og -plager.

Sekretariat

Sekretariatsleder

Amy Martinsen

Post

Rådet for Muskelskjeletthelse

Co/FORMI, Oslo Universitetssykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Back To Top