skip to Main Content

Den 09.11.2017 sendte Rådet for Muskelskjeletthelse inn et høringssvar til den foreslåtte endringen av forskrift om habilitering og rehabilitering individuell plan og koordinator – Definisjon av habilitering og rehabilitering.

Høringssvaret kan leses her.

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Back To Top