Skip to content

Menneskers mulighet til å bevege seg er grunnleggende for å være fysisk aktiv. Å satse på god muskelskjeletthelse for alle er derfor sentralt for å kunne ha et fysisk aktivt samfunn.

Kvinne som jogger i naturen.

WHO Europa stadfestet i 2016 at muskel- og skjelettsykdommer, -skader og -plager (MUSSP) nå er største årsak til uførhet i Europa og angår alle aldersgrupper. Med en aldrende befolkning vil samlet sykdomsbyrde fortsette å øke fremover. God muskel- og skjeletthelse fremheves i rapporten som en sentral forutsetning for mobilitet, økonomisk selvstendighet og aktiv sunn aldring.
Gjennom fysisk aktivitet bidrar god muskel- og skjeletthelse til forebygging av ikke-smittsomme sykdommer som fedme, diabetes og hjerte/kar-sykdommer. Rapporten fremhever tidlig intervensjon, rask behandling og tilgang på god rehabilitering som avgjørende faktorer for å bedre muskelskjeletthelsen.

Det er viktig at dette perspektivet blir ivaretatt ved utarbeidelse av handlingsplan for fysisk aktivitet. God muskelskjeletthelse handler om å kunne bevege seg uten smerte og andre begrensninger. Det handler om helt grunnleggende livskvalitet; være mobil, førlig og fysisk aktiv for å ivareta generell helse, stå i arbeid og ha et sosialt liv.


På bakgrunn av forskning, WHO rapporten og artikler i The Lancet anbefaler vi en rekke tiltak for å sørge for god muskelskjeletthelse for å legge til rette for et fysisk aktivt samfunn:

 • Tidlig intervensjon for å gjenopprette og opprettholde god funksjonsevne.
 • Individuelt tilpasset behandling, tilrettelagt fysisk aktivitet og restitusjon for muskel- og skjeletthelse pasienter.
 • Universelt utformet samfunn
 • Enkel tilgang på aktivitetshjelpemidler.
 • Arbeid for økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.
 • Arbeid for å redusere overvekt.
 • Aktiv skadeforebygging.
 • Økt fokus på muskelskjeletthelse på arbeidsplassen og at det iverksettes helsefremmende tiltak på arbeidsplassen.
 • Systematisk arbeid for en bedre muskelskjeletthelse blant eldre som bor hjemme og på institusjon.
 • Skolering og utdanning av helsepersonell med spesialkompetanse på muskel og skjelett.
 • Systemer for forebygging og behandling må henge sammen på tvers mellom helsevesen og arbeidsliv.
 • Jobbes med holdninger, mange mennesker med helse utfordringer har usynlige plager og mange tør vise seg eller være fysisk aktive under sykemelding. De skammer seg, er redd for å se for «friske ut» om de er fysisk aktive. Samfunnet dømmer de som ikke ser syke ut, dette er til hinder for fysisk aktivitet og kan være med på å opprettholde helseplager.

Rådet for Muskelskjeletthelse ber med referanse til rapportene over om at muskelskjeletthelse-området ivaretas slik at flest mulig kan leve et liv fysisk aktivt liv.  

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Back To Top