skip to Main Content

Muskelskjelettlidelser er den dominerende årsaken til sykefravær og uføretrygd

Fysisk aktivitet forebygger og står sentralt i behandlingen og rehabiliteringen av muskelskjelettlidelser. Voksne og barn er i dårligere fysisk form enn tidligere og det er en økning i antallet mennesker med sykdommer og plager i bevegelsesapparatet.

Barn risikogruppen

Barn utvikler sin motorikk i barneårene. Da legger de også grunnlaget for eventuell utvikling av sykdommer i bevegelsesapparatet. Barn som fungerer dårlig fysisk deltar mindre i fysiske aktiviteter og lek. De utvikler stadig dårligere motoriske ferdigheter og blir mer passive. Dermed kommer de i risikogruppen for utvikling av den lange rekken livsstilssykdommer i voksen alder som skyldes fysisk inaktivitet.

Ryggplager

Omlag 90% av alle over 40 år har hatt en episode med vondt i ryggen. Ryggsmerter hos voksne starter ofte allerede i barndommen. Kun 10% får kroniske plager. Ryggplager er hyppig årsak til sykmeldinger og uførhet, isolasjon og utenforskap.

Å holde seg i aktivitet og bevegelse er generelt gunstig for ryggen og forebygger ryggplager. God utholdenhet og muskelstyrke anses også viktig for ryggen, og tilpasset trening utgjør en viktig del av behandlingen av de fleste pasienter med rygglidelser. Fysisk aktivitet i form av styrketrening av ryggstabiliserende muskler gir noe mindre ryggplager, særlig hos dem som har hatt ryggplager tidligere, men også til en viss grad hos andre. Det samme gjelder å gå på jobb og delta i sosiale aktiviteter.

Minst 150 minutter ukentlig aktivitet

Folkehelseinstituttet anbefaler minst 150 minutter ukentlig med moderat fysisk aktivitet. Dette betyr ikke at du må på et helsestudio og løfte vekter i en halv time hver dag eller at du må løpe runde etter runde på friidrettsbanen. Gå en tur i marka, måk snø eller gå til og fra arbeid. Det anbefales at de 150 minuttene foregår i et tempo som tilsvarer minst gange i et moderat tempo. All fysisk aktivitet er positivt og aktivitet utover de 150 minuttene gir ytterligere helsegevinst. Det anbefales å benytte seg av varierte aktiviteter som inkluderer kroppens store muskelgrupper.

Aldri for sent å begynne

Du blir aldri for gammel til å begynne å trene, men treningen må selvsagt tilpasses den enkelte. Det et ungt menneske gjør uanstrengt og uten å tenke over det, kan være hard trening for en 80-åring. En som har vært utsatt for en skade eller sykdom som har ført til at hun knapt har kunnet røre seg på lang tid, vil oppnå helsegevinst bare av å begynne å reise seg og gå fra et rom i huset til et annet.

Gjør et valg for livet

Mange av de som gir opp med fysisk aktivitet, gir opp fordi de starter for hardt. Du bør ikke starte med å løpe 7 kilometer om dagen og hive deg på spinning- og styrkeøkter hver kveld. Start rolig og trapp opp aktiviteten etterhvert. Finn aktiviteter som gir deg glede og som fører til at du får livslange gode treningsvaner.

All aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, og det er aldri for sent å begynne.

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Back To Top