Skip to content

Rådet for Muskelskjeletthelse er godkjent som søkerorganisasjon i ExtraStiftelsen så om du har en prosjektidé, kan du søke om prosjektmidler gjennom oss.   

Rådet for Muskelskjeletthelse fremmer søknader til ExtraStiftelsen om støtte til helseprosjekter eller forskning som hører hjemme under forebygging og behandling av muskelskjelettskader, -sykdommer og -plager.

ExtraStiftelsen støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

ExtraStiftelsen støtter forskning innen helse. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene. ExtraStiftelsens helseforståelse innebærer at stiftelsen støtter tiltak og prosjekter som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

Har du et prosjekt og ønsker å fremme en søknad? Slik er prosessen:

 • Send e-post til Rådet for Muskelskjeletthelse: post@muskelskjeletthelse.no 
  E-posten bør inneholde:
  • Kort presentasjon av prosjektet, eventuell protokoll
  • Hvem kommer prosjektet til gode
  • Kort forklaring på hva prosjektet går ut på og hvilket arbeid som skal gjøres
  • Resultatet en venter å oppnå samt nytteverdien av prosjektet.
 • Om Rådet for Muskelskjeletthelse finner prosjektet spennende og nyttig for vårt satsingsområde oppretter vi en elektronisk prosjektsøknad på ExtraWeb som er ExtraStiftelsens søknadesportal. Dette skjer etter at portalen åpner for den aktuelle søknadsperioden.
 • Da vil prosjektleder/søker få tilsendt brukernavn og passord på e-post, og gis tilgang til søknadskjema i portalen. 
 • Søker må lese brukerveiledning og krav til søknaden nøye for å sikre at søknaden oppfyller kravene hos ExtraStiftelsen.
 • Saksbehandler i Rådet for Muskelskjeletthelse har fullt innsyn i søknaden i hele prosessen.
 • Rådet for Muskelskjeletthelse har egne frister for innsendelse av søknader, fristen blir opplyst om ved opprettelse av prosjektet.
 • Søker sender inn søknaden til Rådet for Muskelskjeletthelse i tråd med avtalt frist. Søknaden vil så snart som bli vurdert og søker få tilbakemelding om eventuelle endringsbehov. Så foretar Rådet for Muskelskjeletthelse den siste vurdering og godkjenning før innsendelse av søknaden til ExtraStiftelsen skjer.

ExtraStiftelsen – slik søker du midler: https://youtu.be/MELVhfNDa4o

 

Back To Top