Skip to content

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Rådet for Muskelskjeletthelse

Rådet for Muskelskjeletthelse ble invitert da Eldre- og folkehelseministeren ønsket innspill til ny stortingsmelding om folkehelse. Rådet for Muskelskjeletthelse deltok på møtet arrangert av Helse og omsorgsdepartementet i Oslo 3. september  sitt innspill til Folkehelsemeldingen. Leder var invitert til å holde et tre minutters…

Les mer

2018 tverrfaglig konferanse: «Muskelskjeletthelse og rehabilitering – hvordan fungerer det?»

"Muskelskjeletthelse og rehabilitering - hvordan fungerer det?" Rådet for Muskelskjeletthelse inviterer til vår årlig tverrfaglig konferanse rettet mot helsepersonell, pasientorganisasjoner, rehabiliteringssentre, politikere, offentlig forvaltning og andre med interesse for muskel- og skjelettlidelser og rehabilitering.   Klikk her for konferanseprogrammet Klikk…

Les mer

Osteoporoseforum 2018

Den 8. februar 2018 arrangerer Norsk Osteoporoseforbund sitt sjuende forum for fagpersonell. I år legges forumet til Grønt laboratorium på Oslo universitetssykehus: Rikshospitalet (hovedetasjen, til høyre innover og ned trappene). Kongressavgift: Kr 1.200,- for medlemmer av NOF Kr 1.500,- for ikke-medlemmer…

Les mer
Back To Top