Skip to content
Mennesker har møte rundt et bord.

Politikk og samfunn

Uttalelser og innspill til politiske prioriteringer og tiltak fra Rådet, myndigheter og andre fagpolitiske miljøer.

Hender masserer en rygg.

Fag og profesjon

Siste nytt fra forsknings- og fagmiljøene, omtale av relevante fagartikler og nyheter fra våre medlemsforeninger.

Kvinne som jogger i naturen.

Din muskelskjeletthelse

Tips og kunnskapsbaserte råd for økt livskvalitet, bedre muskelskjeletthelse, forebygging, behandling og mestring.

Alle innlegg

Strategi for bedre muskelskjeletthelse

  Den Globale Alliansen for Muskelskjeletthelse har laget en omfattende rapport om tiltak som kan bedre muskelskjeletthelsen. Les et sammendrag av rapporten her >>> Les hele rapporten her >>> The…

Les mer
Crop unrecognizable orthopedist in uniform helping slender female in casual wear reaching arm with dumbbell in doctor office in hospital

Ber om at nasjonal satsingsplan for rehabilitering utredes

Styret i Rådet for muskelskjeletthelse ber i en uttalelse i forbindelse med neste års statsbudsjett om at det nedsettes et utvalg som skal legge fram en nasjonal plan for satsing…

Les mer

Rehabilitering og habilitering er et forsomt felt

Styret i Rådet for Muskelskjeletthelse har i dag publisert en kronikk i Dagens Medisin om organisering og finansiering av rehabiliterings- og habiliteringstjenester i Norge. Les hele artikkelen her: Rehabilitering og…

Les mer
empty hospital bed inside room

Glemmer regjeringen vår største folkehelseutfordring?

Styret i Rådet for Muskelskjeletthelse har den 2.11.2020 publisert en kronikk i Dagens Medisin om den manglende satsingen på muskelskjeletthelse. Noen dager senere er det fortsatt den mest leste artikkelen…

Les mer

Pressemelding fra Ryggforeningen om forslag til statsbudsjett 2021

Tidligere denne uken kom Ryggforeningen i Norge med en pressemelding om manglende satsing på muskelskjeletthelse i forslaget til statsbudsjett 2021. I pressemeldingen krever Ryggforeningen blant annet at: Rådet for Muskelskjeletthelse…

Les mer

Ny stiftelse for muskel- og skjelettlidelser

      (Photo: Olav Thon Stiftelsen) Den 6. november annonserte den norske filantropisten Olav Thon at han oppretter en ny stiftelse med fokus på muskelskjeletthelse. På programmet Torp på…

Les mer

Årets generalforsamling i Rådet for Muskelskjeletthelse

Generalforsamlingen fant sted i Helsedirektoratet 22. mai i forbindelse med årets konferanse «Er pakkeforløp et godt pasientforløp?». Styreleder Jakob Lothe la frem styrets årsberetning. Han konstaterte med glede at økt…

Les mer

Tverrfaglig konferanse 22. mai: «Er pakkeforløp et godt pasientforløp?»

Muskelskjeletthelse: «Er pakkeforløp et godt pasientforløp?» Rådet for muskelskjeletthelse sin årlige konferanse finner sted onsdag 22 mai i Helsedirektoratets nye lokaler på Storo. Årets konferansetema er høyaktuelt – vi stiller…

Les mer

Søk prosjektmidler fra ExtraStiftelsen

Rådet for Muskelskjeletthelse er godkjent som søkerorganisasjon i ExtraStiftelsen så om du har en prosjektidé, kan du søke om prosjektmidler gjennom oss.    Rådet for Muskelskjeletthelse fremmer søknader til ExtraStiftelsen om støtte til…

Les mer

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Rådet for Muskelskjeletthelse

Rådet for Muskelskjeletthelse ble invitert da Eldre- og folkehelseministeren ønsket innspill til ny stortingsmelding om folkehelse. Rådet for Muskelskjeletthelse deltok på møtet arrangert av Helse og omsorgsdepartementet i Oslo 3. september  sitt innspill til…

Les mer

2017 Annual Report (English)

The Norwegian Council for Musculoskeletal Health has now translated our 2017 Annual Report into English, making it accessible to our international collaborators and other Global Alliance members. The report provides…

Les mer

2018 tverrfaglig konferanse: «Muskelskjeletthelse og rehabilitering – hvordan fungerer det?»

"Muskelskjeletthelse og rehabilitering - hvordan fungerer det?" Rådet for Muskelskjeletthelse inviterer til vår årlig tverrfaglig konferanse rettet mot helsepersonell, pasientorganisasjoner, rehabiliteringssentre, politikere, offentlig forvaltning og andre med interesse for muskel-…

Les mer

Nytt WHO faktaark om muskelskjeletthelse

Denne måneden har Verdens helseorganisasjon (WHO) lansert et nytt faktaark om utfordringene og omfanget av muskelskjelettlidelser. Noen av hovedpunktene de nevner inkluderer: Muskelskjelettlidelser er den nest største bidragsyteren til nedsatt…

Les mer

Osteoporoseforum 2018

Den 8. februar 2018 arrangerer Norsk Osteoporoseforbund sitt sjuende forum for fagpersonell. I år legges forumet til Grønt laboratorium på Oslo universitetssykehus: Rikshospitalet (hovedetasjen, til høyre innover og ned trappene). Kongressavgift:…

Les mer

Høringssvar – Definisjon av habilitering og rehabilitering

Den 09.11.2017 sendte Rådet for Muskelskjeletthelse inn et høringssvar til den foreslåtte endringen av forskrift om habilitering og rehabilitering individuell plan og koordinator - Definisjon av habilitering og rehabilitering. Høringssvaret…

Les mer

2017 Nasjonale forskningskonferanse innen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager (MUSS)

Hold av datoene! Konferansen avholdes 11. og 12. september på GAMLE LOGEN i Oslo. Følg med på www.muss.no for mer informasjon om konferansen og påmelding. MUSS konferansen vil i år…

Les mer
Back To Top