Skip to content

Muskel- og skjelettplager står for ca 40 prosent av sykepengeutbetalingene og koster samfunnet mange milliarder kroner i form av sykepenger fra NAV og kostnader arbeidsgivere har i arbeidsgiverperioden. Årsakene til muskel- og skjelettplager er sammensatte og inkluderer både fysiske og psykiske faktorer.

Dette er bakteppet når Rådet for Muskelskjeletthelse 30. mai 2017 arrangerer sin årlige tverrfaglige konferanse «Kontroll over eget liv».

Konferansen retter seg spesielt mot helsepersonell, pasientorganisasjoner, politikere, NAV ansatte, offentlig forvaltning, bedriftsleder og andre med interesse for muskel- og skjelettlidelser og arbeidsliv.

Konferansen er foreløpig godkjent med 6 kursgivende poeng for medlemmer av hhv PFF, NMF og NKF.

Tid:      Tirsdag 30. mai 2017 kl 10.00 – 16.30 (Innregistrering fra kl 09.00)

Sted:   Store Auditorium, Helsedirektoratet, Universitetsgata 2 Oslo.

Deltakeravgift:           Kr 750,00       

Halv pris:                    Kr 375,00        (for deltakere fra pasientorganisasjoner)

Lunsj er inkludert.

 

For påmelding og registrering KLIKK HER

 

KONFERANSEPROGRAM

10.00   Velkommen ved konstituert leder Jakob Lothe – Rådet for Muskelskjeletthelse

MUSKELSKJELETTHELSEN – RISIKOFAKTORER I ARBEIDSLIVET

10.05   Introduksjon ved Direktør STAMI – Pål Molander

10.20   Hvilke fysiske faktorer på jobben har betydning? Forsker Bo Veiersted – STAMI

10.50   Hvilke psykologiske og sosiale faktorer på jobben har betydning? Forsker Jan Olav Christensen – STAMI

11.20   LUNSJ

PASIENTERFARINGER – HVA FIKK MEG TILBAKE I JOBB?

12.00   Vibeke Nygård – Ryggforeningen i Norge

12.20   Tidligere alpinist Kjetil Andrè Aamodt

12.40   Anna Fryxelius, Norsk Revmatikerforbund

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV – HVA GJØR PARTENE OG HVEM HAR EGENTLIG   ANSVARET?

13.10   LO – FAGFORBUNDET – Rådgiver Randi Røvik – Utredningsavdelingen

13.40   NAV Akershus, avdelingsleder Tonje Fossan – Waage ved Akershus Arbeidslivssenter og koordinerende overlege Georg Espolin Johnson

14.10   PAUSE

FØRSTELINJEN I BLÅTT OG HVITT

14.25   En offensiv og nyskapende bedriftshelsetjeneste. Overlege/Avdelingsdirektør Karl – Christian Nordby STAMIs kompetansesenter for BHT

14.55   Erfaringer fra primærhelsetjenesten – Oddvar Knutsen Norsk Manuellterapeutforening

15.25   PAUSE

REHABILITERING – HVA VISER FORSKNINGEN

15.40   Langtidssykefravær – prognostiske faktorer for retur til arbeid og effekt av ulike tiltak. – Forsker Irene Øyeflaten,     UNI Research Helse/Nasjonal Kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

16.20   OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

Møteleder:     Anna Fryxelius, Pasient og rådgiver – Norsk Revmatikerforbund

 

Kurset er godkjent med 6 kurspoeng for medlemmer av hhv. PFF, NMF og NKF.

(Det søkes for tiden også om godkjenning av kurspoeng for andre profesjonsgrupper.)

For påmelding og registrering KLIKK HER

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Back To Top