Skip to content

WHO Europa ber alle land iverksette tiltak for å bedre muskel- og skjeletthelsen – den største årsak til uførhet i Europa.

Verdens helseorganisasjon Europa ber i sin nye handlingsplan for forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer, at alle land i Europa iverksetter en rekke konkrete tiltak for å fremme og bedre muskel- og skjeletthelsen.
Rådet for Muskelskjeletthelse forventer at vedtaket som nettopp ble fattet i Regional komité for Europa nå blir fulgt opp av helsemyndighetene i Norge.
Rådets moderorganisasjon, Global Alliance for Musculoskeletal Health, har aktivt støttet WHOs arbeid med handlingsplanen og bidratt med data og andre innspill.

WHO Europa stadfester i rapporten at muskel- og skjelettsykdommer, -skader og -plager (MUSSP) nå er største årsak til uførhet i Europa og angår alle aldersgrupper.
God muskel- og skjeletthelse fremheves i rapporten som en sentral forutsetning for mobilitet, økonomisk selvstendighet og aktiv sunn aldring. Gjennom fysisk aktivitet
bidrar god muskel- og skjeletthelse til forebygging av ikke-smittsomme sykdommer som fedme, diabetes og hjerte/kar-sykdommer.

Rapporten fremhever tidlig intervensjon, rask behandling og tilgang på god rehabilitering som avgjørende faktorer for å bedre muskelskjeletthelsen. Tiltak må pasient tilpasses og det tilstrebes tverrfaglighet og redusert forbruk av medikamenter.

WHO Europa peker på at aktiv innsats for bedre muskelskjeletthelse vil understøtte målene i en rekke av WHO sine tidligere handlingsplaner for andre helseområder.

Eksempler på aktuelle tiltak som WHO anbefaler er:
Arbeid for økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.
Arbeid for å redusere overvekt.
Aktiv skadeforebygging.
Arbeid for å gjennomføre aktiviteter for en livslang bedring av muskelskjeletthelsen ved å iverksette  tiltak og gi støtte til aktiviteter for barn og ungdom, barnehage og skolehelseprogrammer.
økt fokus på muskelskjeletthelse på arbeidsplassen og at det iverksettes helsefremmende tiltak på arbeidsplassen.
Systematisk arbeid for en bedre muskelskjeletthelse blant eldre som bor hjemme og på institusjon.
skolering og utdanning av helsepersonell med spesialkompetanse på muskel og skjelett.
Tidlig intervensjon for å gjenopprette og opprettholde god funksjonsevne hvor målsettingen bør være økt bevissthet om egen muskel- og skjeletthelse.

The Global Alliance for Musculoskeletal Health og Rådet for Muskelskjeletthelse oppfordrer med referanse til rapporten alle land i Europa til å erkjenne behovet for nye tiltak slik at vi bedre kan møte de store utfordringene økt funksjonshemming på grunn av muskel og skjelett, sykdommer og plager vil medføre fremover.

This Post Has 0 Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Back To Top