skip to Main Content
Mennesker har møte rundt et bord.

Politikk og samfunn

Uttalelser og innspill til politiske prioriteringer og tiltak fra Rådet, myndigheter og andre fagpolitiske miljøer.

Det er stort behov for langsiktige politiske prioriteringer og -tiltak i lys av at nedsatt muskelskjeletthelse er største årsak til helsetap og sykefravær i befolkningen, og koster samfunnet 185 milliarder årlig.

Høringssvar – Definisjon av habilitering og rehabilitering

Den 09.11.2017 sendte Rådet for Muskelskjeletthelse inn et høringssvar til den foreslåtte endringen av forskrift om habilitering og rehabilitering individuell plan og koordinator - Definisjon av habilitering og rehabilitering. Høringssvaret…

Les mer
Back To Top